Koszyk (0)

Koszyk jest pusty.

Kontynuuj zakupy

Regulamin Sklepu Internetowego
„ELEMENTY”

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL http://www.elementywear.com, zwanego dalej „Sklepem”.

2. Sklep prowadzony jest przez Elementy Wear sp. z o.o. z siedzibą: 03-736 Warszawa, Plac Konesera 12, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000637623, posiadającą NIP 113-291-83-10, zwaną dalej „Administratorem”.

3. Adres Sklepu i dane kontaktowe:

a. adres internetowy - www.elementywear.com,

b. e-mail – [email protected] lub [email protected],

c. adres korespondencyjny – Plac Konesera 12, 03-736 Warszawa.

4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.

5. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej e-mail.

§ 2.

Rodzaje i zakres działalności Sklepu

1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet asortymentu z zakresu odzieży oraz galanterii.

2. Oferowane przedmioty są nowe, produkowane w Polsce.

§ 3.

Polityka prywatności

1. Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej „RODO”) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

2. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu realizacji zamówień, reklamacji i zwrotów, zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep; Podstawą do przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 RODO.

3. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.

4. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Klient może w każdej chwili zrezygnować.

5. Podane w trakcie składania zamówienia imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy Klienta przekazywane są firmom przewozowym DPD, InPost lub ORLEN Paczka w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki i w tym zakresie są przez wskazaną firmę przetwarzane.

6. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Klient posiada również prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

§ 4.

Zasady dokonywania zakupów

1. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.; dalej „Kodeks Cywilny”).

2. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:

a. dokładny opisu danego produktu i jego cech;

b. łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy;

c. dotyczące sposobu i terminu zapłaty;

d. dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez Sklep.

3. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.

4. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu po przejściu do koszyka i wybraniu opcji „przejdź do płatności”, w którym Klient podaje następujące dane:

a. imię i nazwisko lub nazwa firmy;

b. adres email

c. numer telefonu

d. dane adresowe do wysyłki

5. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu oraz informacjami wskazanymi w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową poprzez kliknięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”

6. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w zależności od wybranej opcji w złotych polskich lub euro i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przed złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.

7. Sklep zobowiązuje się dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.

8. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.

a. potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;

b. sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem
w celu wyjaśnienia żywionych przez niego wątpliwości;

c. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest
o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane;

9. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.

10. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:

1. system płatności elektronicznych Tpay oraz odroczonych płatności PayPo i Klarna dla zamówień na terenie Polski;

2. dla zamówień zagranicznych: przelew bankowy, PayPal, Revolut, płatność internetowa kartą (Stripe), SEPA, Giropay, Sofort, Google Pay, Apple Pay, Klarna. Klarna jest dostępna dla zamówień z wysyłką na terenie Niemiec i Szwecji. Przy płatności przez PayPal jest pobierana bezzwrotna opłata transakcyjna w wysokości 3% od wartości zamówienia.

11. W przypadku zamówień zagranicznych termin oczekiwania na płatność przez Sklep wynosi 6 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep. Zamówienia złożone na adres na terenie Polski są automatycznie anulowane po 24 godzinach w przypadku braku płatności.

12. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia, następującego równocześnie z dokonaniem wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

13. Zamówiony towar jest wysyłany w przeciągu 4 dni roboczych od zaksięgowania kwoty należnej za produkt.

14. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, InPost oraz ORLEN Paczka. Koszty przesyłki zostały określone w zakładce Wysyłka.

15. W przypadku zamówienia kilku sztuk towaru towar co do zasady pakowany jest zbiorczo
w jedna przesyłkę chyba że, wybierając sposób dostawy Klient wskaże inny sposób pakowania
i zaznaczy opcje odrębnej dostawy dla każdego produktu.

16. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru ) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru) uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.

17. Wraz z Produktem wysyłany jest paragon potwierdzający dokonanie zakupu. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:

a. imię i nazwisko/firmę;

b. adres zamieszkania/siedziby;

c. numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne);

d. opis zamówienia;

e. adres korespondencyjny.

18. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji oraz zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

19. Inne informacje dotyczące działania Sklepu, a także zawierające informację handlową
o nowych produktach lub usługach Sklepu, o promocjach Sklepu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

§ 5.

Reklamacje

1. Umową sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. Sklep jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego w Sklepie towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym.

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sklepu. Dla ułatwienia składania reklamacji, pod adresem https://elementywear.com/modules/pxtoolbox/static/elementy/2021/11/complaint_pl.pdf zamieszczony został przykładowy formularz reklamacyjny. Korzystanie z niego jest fakultatywne.

Wnosząc reklamację, Klient powinien podać swoje:

a. imię i nazwisko;

b. adres;

c. dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji);

d. przedmiot i przyczynę reklamacji;

e. dane kontaktowe;

5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6. Prosimy o wysłanie czystych ubrań w ramach procedury reklamacyjnej.

7. Do reklamacji Klient zobowiązany jest dołączyć dowód zakupu towaru podlegającego reklamacji.

8. Sklep ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

9. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres korespondencyjny: ul. Matuszewska 20 / wejście D (2 piętro), 03-876, Warszawa

10. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 6.

Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony pod adresem URL https://elementywear.com/modules/pxtoolbox/static/elementy/2021/11/return_pl.pdf. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy, której przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: ul. Matuszewska 20 / wejście D (2 piętro) 03-876, Warszawa. lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w który, odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.

4. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa Klient.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia rzeczy do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w ramach dostawy towarów dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od odstąpienia od umowy.

6. Ustęp 4. obowiązuje z zastrzeżeniem, że jeśli Klient odstąpił jedynie od części umowy, t. j. zwraca jedynie część objętych jedną umową rzeczy, koszt dostarczenia rzeczy do Klienta nie jest przez Sklep zwracany.

7. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego towaru (rzeczy) lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania tego towaru w związku z odstąpieniem w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 7.

Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz Kodeksu Cywilnego.

3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a. https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

b. https://www.uokik.gov.pl/instytucje_konsumenckie.php

c. https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

4. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej - możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

b. wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej - możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie sporu między Klientem a Sklepem;

c. powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 8.

Akcje specjalne

1. Me, myself and Mom

a. Akcja trwa od 19.05 do 26.05 do godziny 23.59

b. Promocja -25% obowiązuje przy zakupie min 2 sztuk produktów z kolekcji regularnej.

c. Kolekcja regularna wyklucza produkty z zakładki outlet, 3 za 2 oraz bluzy Day Mother i Day Baby.

d. Promocja nie obowiązuje, jeżeli część rzeczy z zestawu zostanie zwrócona.

e. Przy zwrocie części produktów, zostaje zwrócona kwota pomniejszona o cenę zatrzymanych produktów.

f. Jeżeli Klient chce wymienić towar, należy go zwrócić i złożyć nowe zamówienie z obowiązkiem zapłaty.

g. Promocje nie łączą się.

2. Day Mother bluza i Day Baby bluza

a. Promocja nie obowiązuje, jeżeli część rzeczy z zestawu zostanie zwrócona.

b. Przy zwrocie części produktów, zostaje zwrócona kwota pomniejszona o cenę zatrzymanych produktów.

c. Jeżeli Klient chce wymienić towar, należy go zwrócić i złożyć nowe zamówienie z obowiązkiem zapłaty.

d. Promocje nie łączą się.

3. Goodbye Summer

a. Akcja trwa od 20.09 do 30.09 do godziny 23.59.

b. Promocją objęte są produkty z oferty Outlet.

c. Promocja -20% nalicza się automatycznie po dodaniu do koszyka minimum dwóch produktów z oferty Outlet.

d. Z promocji wykluczone są produkty z kolekcji regularnej.

e. Nie ma możliwości wymiany produktów. Jeżeli Klient chce wymienić towar, należy go zwrócić i złożyć nowe zamówienie z obowiązkiem zapłaty.

f. Promocja obowiązuje w sklepie online oraz w butikach stacjonarnych.

g. W przypadku zwrotu części zamówienia online i pozostawienia jednego produktu, promocja przestaje obowiązywać - zwrócona zostaje kwota pomniejszona o cenę zatrzymanego produktu.

h. Produkty zakupione stacjonarnie nie podlegają zwrotom.

i. Promocje nie łączą się.

4. Travelicious x Elementy

a. Akcja trwa od 11.12 do 24.12 do godziny 23.59.

b. W ramach akcji można nabyć album "Sztuka Podróży" blogerki podróżniczej Travelicious z podpisem autorki lub zestawy produktów z książką w promocyjnych cenach.

c. Dostępne zestawy to: album "Sztuka Podróży" + t-shirt Bas kobalt w cenie 300 zł / 80 euro, album "Sztuka Podróży" + czapka Giu indygo w cenie 450 zł / 120 euro, album "Sztuka Podróży" + płaszcz Joseph czarno-biała jodła w cenie 1300 zł / 350 euro.

d. Cena promocyjna zestawu nalicza się automatycznie po dodaniu do koszyka albumu "Sztuka Podróży" i drugiego produktu z zestawu.

e. Nie ma możliwości zwrotu jednego produktu z zestawu. Zestawy można zwracać wyłącznie w całości

f. Nie ma możliwości wymiany produktów. Jeżeli Klient chce wymienić towar, należy go zwrócić i złożyć nowe zamówienie z obowiązkiem zapłaty.

g. Akcja obowiązuje w sklepie online oraz w butikach stacjonarnych.

h. Promocje nie łączą się.

5. Like mother, like daughter

a. Akcja trwa od 20.05 do 26.05 do godziny 23.59

b. Promocja -20% obowiązuje przy zakupie min. 2 sztuk produktów z regularnej damskiej kolekcji.

c. Kolekcja regularna wyklucza produkty z zakładki Previous Seasons, 3 za 2 oraz Happy Hours.

d. Promocja nalicza się po wpisaniu w koszyku kodu LIKEMOTHER20

e. Promocja obowiązuje w sklepie online oraz w butikach stacjonarnych.

f. Kod rabatowy nie łączy się z innymi promocjami.

g. W przypadku zwrotu części zamówienia i zatrzymania jednego produktu - promocja zostaje anulowana. Zwrócona zostaje kwota pomniejszona o pełną cenę zatrzymanego produktu.

h. Nie ma możliwości wymiany produktów. Jeżeli Klient chce wymienić towar, należy go zwrócić i złożyć nowe zamówienie z obowiązkiem zapłaty.